sobota, 24 września 2016

Erasmus Plus

Tutaj można przeczytać o Erasmusie erasmusplus.org.pl/

POWER

Tutaj znajdziesz link do strony programu POWER https://www.power.gov.pl/

Staż w NienburguW dniach 12.06.2016 – 25.06.2016 I grupa uczniów CKZiU Nr 2 odbywała staż w ośrodku Deula Nienburg .
18 uczniów klas o profilu technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik ochrony środowiska  zapoznało się z organizacją i pracą niemieckiego ośrodka szkoleniowego. Uczniowie odwiedzili zakłady takie jak: oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody i składowisko i spalarnia odpadów zweryfikowali swoją wiedzę i stan oraz funkcjonowanie  systemów gospodarki wodnej, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami, w Polsce i Niemczech. 
Druga część stażu dotyczyła obsługi maszyn do robót ziemnych i wykonanie prostych czynności z użyciem tych maszyn: wykonanie wykopu, plantowanie terenu. Stażyści  nauczyli się także budowy murków oporowych z kamienia oraz gabionów.
Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, zgodnie z powiedzeniem "praktyka czyni mistrza" 

POWER w CKZiU Nr 2 w Gdańsku


PO WER  to skrót: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, który w ramach Projektu
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego finansuje wyjazdy uczniów CKZiU Nr 2 na staże zagraniczne w ramach projektu

„Bądź praktykiem, nie teoretykiem – podnoszenie umiejętności zawodowych w zakresie ochrony i inżynierii środowiska gwarancją zwiększenia szansy na zatrudnienie w krajach
Unii Europejskiej”

 


„Bądź praktykiem, nie teoretykiem – podnoszenie umiejętności zawodowych w zakresie ochrony i inżynierii środowiska gwarancją zwiększenia szansy na zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej”Projekt realizowany jest w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku od 31.12.2015r. do 30.12.2017r.
W projekcie weźmie udział 79 uczniów kierunku technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik technologii żywności, technik analityk, którzy wyjadą na dwutygodniowe praktyki do jednego z trzech ośrodków szkoleniowych
w Niemczech w terminach:
        I grupa: 12.06.2016 – 25.06.2016 – ośrodek Deula Nienburg
(18 uczniów kierunku technik inżynierii środowiska i melioracji, technik ochrony środowiska),
        II grupa: 02.10.2016 – 15.10.2016 – ośrodek Deula Hildesheim
(18 uczniów kierunku technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik technologii żywności, technik analityk
),
        III grupa: 12.03.2017 – 25.03.2017 – ośrodek Deula Nienburg
(25 uczniów kierunku technik analityk, technik technologii żywności, technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji),
        IV grupa: 07.05.2017 – 20.05.2017 – ośrodek ILLUT Bonn-Berlin
(18 uczniów kierunku technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska, technik analityk, technik technologii żywności),

Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i spełnia następujące warunki: jest uczniem I, II, III, IV klasy w zawodzie technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik technologii żywności, technik analityk  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku, zadeklaruje gotowość do udziału w całym projekcie obejmującym również etap przygotowawczy poprzedzający wyjazd oraz ewaluację po powrocie z wyjazdu.