czwartek, 13 lutego 2020

Oto ostatni rezultat, który powstał po stażu w Paulinenaue
Film
Porównanie Havellandu, w którym znajduje się Paulinenaue a w nim ILLUT, gdzie uczniowie naszej szkoły odbywają staże zagraniczne oraz naszych Żuław. Zapraszamy do oglądania!

wtorek, 10 grudnia 2019

Kilka fotek z ostatniego stażu w Paulinenaue
 Dominik mistrz - rysownik
 Nasza grupa!!!


 Męska ekipa z Walterem-kierownikiem ośrodka ILLUT
 Dziewczyny i Walter:_)

Sprawozdanie z realizacji projektów POWER


Sprawozdanie z realizacji projektów POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)
w Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku w roku szkolnym 2018/19
1.       W roku szkolnym 2018/19 w CKZiU nr 2 zrealizowano projekt „Praktyka czyni mistrza, doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów CKZiU nr 2 w Gdańsku poprzez wyjazdy na staże zagraniczne do Niemiec” w którym wzięły udział 3 grupy po 18 osób w sumie 54 osoby (52 uczniów i 2 absolwentów). W ramach mobilności uczniowie wyjechali na staże zagraniczne do ośrodków szkoleniowych:
·         I GRUPA – 4-16.11.2018 DEULA NIENBURG – uczniowie klasy IV C (technik ochrony środowiska i technik inżynierii środowiska i melioracji)
·         II GRUPA – 18-29.03.2018 DEULA HILDESHEIM – uczniowie klas II A i III A (technik analityk, technik technologii chemicznej)
·         III GRUPA – 13-24.05.2018 ILLUT PAULINENAUE – uczniowie klasy III C i I B (technik ochrony środowiska i technik inżynierii środowiska i melioracji)
2.       Zakończono i rozliczono projekt „Technik Technologii Żywności zawód o wielu możliwościach na europejskim rynku pracy”
3.       W lutym został złożony kolejny wniosek w programie Erasmus Plus w kategorii Kształcenie
i szkolenia zawodowe Akcja A1 „Mobilność edukacyjna” Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.
Projekt „Zbuduj swoje marzenia - staże zawodowe dla uczniów CKZiU nr 2 w Gdańsku szansą na rozwój i zatrudnienie”. – projekt został pozytywnie oceniony przez Narodową Agencję, jednak znalazł się na liście rezerwowej projektów oczekujących na realizację.
4.       CKZiU nr 2 otrzymała I nagrodę w konkursie EDU Inspiracje 2018 w kategorii POWER Edukacja zawodowa za projekt BĄDŹ PRAKTYKIEM, NIE TEORETYKIEM – PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA GWARANCJĄ WIĘKSZENIA SZANSY NA ZATRUDNIENIE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
5.       W dniach 10-11.01.2019 Anna Jassak i Joanna Sznajder- Stworzyjanek wzięły udział
w szkolenieniu „Zagraniczne staże zawodowe jako warunek rozwoju edukacji zawodowej”, podczas której zaprezentowały realizację projektów zagranicznych w CKZiU nr 2 w Gdańsku. Spotkanie zorganizowało Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.
6.       W dniach 3-5.06.2019 Anna Jasak i Joanna Sznajder – Stworzyjanek wzięły udział w wydarzeniu POWERGEDON 2019 podczas, którego odbyła się konferencja „Inowacje społeczne
i współpraca międzynarodowa w edukacji”. Spotkanie organizowane było przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
7.       Na bieżąco upowszechniane są rezultaty projektów na szkolnym fanpagu na facebooku, na blogu „Staże zagraniczne  w CKZiU nr 2”, podczas Dni Otwartych, Pikniku Naukowego oraz Festynu Rodzinnego w Parku Oruńskim.
 Anna Jassak
Joanna Sznajder-Stworzyjanek
Gdańsk, 24.06.2019

Materiały powstałe w wyniku realizacji projektu „Praktyka czyni mistrza, doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów CKZiU nr 2 w Gdańsku poprzez wyjazdy na staże zagraniczne do Niemiec” to głównie prezentacje multimedialne będące doskonałym źródłem wiedzy a jednocześnie środkiem dydaktycznym i pomocą w nauce języka niemieckiego zawodowego, które można znaleźć:
Materiały powstałe w wyniku mobilności do Hildesheim:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ck4BfR-8ygxiQG7IwDsaJWz-6qpmEr63
Materiały powstałe w wyniku wyjazdu do Berlina:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ixGP6U3-yyprDuNRtnXFi85OdE0NAQql
Materiały powstałe w wyniku wyjazdu do Nienburga:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HlOq_dcQGreDSczFefSqRrW-A3qbckkZ
czwartek, 20 grudnia 2018

Upowszechnianie rezulatatów i promocja projektu "Praktyka czyni mistrza..."

W poście tym będziemy pisać jak promujemy i opowiadamy o naszym projekcie.